افسانه عبدالله ابن سبا
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مکتب اهلبیت از زمان صدر اسلام مظلوم واقع شده و در طول تاریخ ناجوانمردانه مورد هجمه های سهمگین در عرصه های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. در این میان دو گروه بر پیکره تشیع ناب ضربه زده اند عده ای با محبت غالیانه و جمعی با بغض های آگاهانه بر چهره تابناک تشیع چنگ زده اند . یکی از ابعاد این مظلومیت تهمت های ناروایی است که از جانب معاندان و مخالفین به این مکتب زده می شود. و با تبلیغات زیاد سعی در مخدوش کردن این مکتب نورانی داشته و اذهان جوانان را مشوش می کنند. یکی از این تهمت ها، نسبت دادن تاریخ پیدایش تشیع به فرد مجهولی به نام عبدالله ابن سبا است که ساخته و پرداخته اذهان بیماری می باشد که تحمل دیدن مکتب حقه جعفریه (ع) را ندارند. در این مختصر ما بر آن هستیم تا با استدلال و منطق موضوع عبدالله ابن سبا را تحقیق نموده و پاسخ این شبهه معاندین را بدهیم. ابتدا باید بدانیم که این عبدالله ابن سبا مورد نزاع کیست؟ از چه زمانی وارد منابع تاریخی شده است؟ دیدگاه محققان اسلامی از شیعه و اهل سنت و حتی مستشرقان راجع به او چیست؟ لذا ما به بررسی منابع تاریخی راجع به این شخصیت خواهیم پرداخت
دانلود