ترور خلیفه دوم ابوبکر
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابوبکر خلیفه اول مسلمین در سال 13هجری در سن 63 سالگی در حالی از دنیا می رود که علائم بیماری او نشان از مسمومیت دارد او که تا چندی قبل هیچگونه بیماری نداشته حارث بن کلده طبیب به هشدار مسمومیت را داده و در یک روز از دنیا می روند بنابراین احتمال اینکه ترور صورت گرفته باشد بسیار می رود. تحقیق پیرامون موضوع ترور ابوبکرابن ابی قحافه پرده از بسیاری از واقعیات و جنگ قدرت بعد از رحلت نبی گرامی اسلام بر خواهد داشت. سوال اصلی ما این است که آیا ابوبکر به قتل رسیده است؟ و متهم قتل چه کسی می باشد؟
دانلود